Kas yra koučingas ?

 
Koučingas - tai paprasta ir efektyvi metodika , kurios pagalba yra atskleidžiamas asmenybės vidinis potencialas. Tai leidžia pasiekti maksimalų efektyvumą ir gyvenimo balansą. Koučingas greičiau padeda asmenybei transformuotis, negu moko... Tai ne tik technika, bet ir valdymo, santykių su žmonėmis, mąstymo stilius. Kitoks stilius.
 Koučingo pagrindinė idėja yra tame, kad klientas yra ne tuščias indas, kurį reikia užpildyti, bet greičiau ąžuolo gilė, kuriai suteikus reikiamas sąlygas ji išaugą į galingą ąžuolą. Reikalinga šviesa, vanduo, derlinga žemė, bet augimo potencialas jau yra jumyse.
 Koučingas iš principo skiriasi nuo instruktavimo, konsultavimo ir psichoanalizės. Koučingas - tai tiesioginis poveikis su staigiu efektyvumo augimu ir rezultatų pasiekimu ! Skirtingai nuo psichologijos koučingas veikia čia ir dabar bei leidžia pradėti kurti ateitį nedelsiant
Picture


Kada naudojamas koučingas ?

 
Koučerių (koučingo trenerių) paklausa daugelyje šalių (JAV, Kanada, Anglija ir kt.) nepaliaujamai auga. Tai rodo didžiulį koučingo metodikų efektyvumą ir potencialą. Koučingas dabar yra sėkmingai naudojamas praktiškai visose gyvenimo ir verslo srityse.
 Versle koučingas yra sėkmingai naudojamas:
- Kompanijos vystyme ( kuriant kompanijos strategiją, sudarant vystymosi planą ir t.t.)
- Komandos formavime
- Personalo motyvavime
- Ruošiant ir apmokant personalą
- Konfliktų šalinimui kolektyve
- Personalo atrankoje

 Svarbią vietą koučingo paslaugose užima "pirmųjų asmenų" koučingas. Tai yra savaime suprantama, nes būtent pirmiesiems kompanijų asmenims tenka  priiminėti svarbiausius sprendimus ir imti atsakomybę už jų rezultatus. Ir būtent nuo pirmųjų asmenų sprendimų teisingumo priklauso kompanijos ir joje dirbančio personalo likimas.
 Koučingo sesijos metu yra galimybė:
- Pažiūrėti į situaciją iš visų pusių ir įvertinti ją objektyviai;
- Suformuoti keletą problemos sprendimo būdų;
- Nuodugniai išanalizuoti juos ir priimti teisingiausią sprendimą;
- Sudaryti veiksmų planą

Asmeniniame gyvenime koučingas naudojimas pačiais įvairiausiais atvejais; vaikų auklėjime, asmeninių tikslų formulavime, konfliktų sprendime, kenksmingų įpročių (alkoholis, rūkymas ir t.t.) atsisakyme, santykių gerinime ir t.t.
 Koučingas taip pat naudojamas karjeros klausimuose, ieškant darbo, renkantis profesiją ir pan.Koučingas, koučingo sesijos, koučeris, koučingas Vilniuje, efektyvus koučingas, gyvenimo koučingas